Na Ravnah gradimo dom za dostojno starost starejših

/VIDEO/ Na Javorniku bo v naslednjem letu zrasel center za starejše Ko-Ra, ki bo sestavljen iz dnevnega centra, doma za starejše ter varovanih stanovanj. Končno bo obnovljen grad Javornik, ki že leta kazi podobo mesta. Tako Ravne pod ministrom za delo Janezom Ciglerjem Kraljem po dolgih desetletjih končno dobivajo dostojne bivanjske namestitve za naše babice in dedke.

V prihodnje je treba zagotoviti boljše pogoje dela za zaposlene

Skrb za starejše pa se nadaljuje tudi v prihodnih štirih letih. Treba je še krepiti skupnostne oblike za starejše, da lahko čim dlje ostanejo aktivni. Ključno je tudi več usposobljenih kadrov v dejavnosti nege in oskrbe starejših. Izboljšati je treba delovne pogoje, prilagoditi normative in zagotoviti ustrezno plačilo. Zavzemam se za krajša usposabljanja za področje oskrbe starejših za vse, ki želijo opraviti tovrstno prekvalifikacijo.

Po številnih poskusih je ta vlada končno sprejela Zakon o dolgotrajni oskrbi. To področje je treba dokončno urediti ter doreči financiranje, ki ne sme biti dodatno davčno breme za državljane. Zelo verjetno je namreč, da bomo te storitve potrebovali vsi, saj po demografski  oceni Koroška regija spada med tiste regije, kjer se bo število prebivalcev najbolj zmanjšalo in zelo postaralo.

Morda vam bo všeč tudi