Rešitve za več najemnih in lastniških stanovanj

/VIDEO/ Za to, da bomo na Koroškem zadržali mlade družine, je ključno poskrbeti za stanovanja. Sedaj se končno gradijo bloki. Ampak lahko da ta stanovanja ne bodo dosegla mladih, ki jih stanovanjska problematika v regiji najbolj zadeva. Mladi si stanovanja težko kupijo tudi zaradi tega, ker so v negotovih oblikah zaposlitve. Zato je treba problematiko reševati na več načinov:

  • Zagotoviti moramo fond prehodnih najemnih stanovanj. Najem bi bil časovno omejen in bi služil kot varnostna mreža mladim iskalcem stanovanj, dokler se ne postavijo na lastne noge.
  • Graditi moramo več najemnih stanovanj. Mladi morajo imeti možnost dolgoročnega najema z možnostjo kasnejšega odkupa (vplačane najemnine se vštejejo v plačilo kupnine).
  • Za tiste mlade družine, ki si želijo nakupa stanovanja, naj se omogoči jamstvena shema, kjer država kot porok jamči za najem kredita z daljšo ročnostjo (25 let in več). Do kredita bi bile upravičene tudi družine, ki so po sedanjih merilih Banke Slovenije le delno kreditno sposobne. V primeru nezmožnosti plačila bi država v razmerje vstopila kot kreditojemalec.
  • Potrebujemo tudi hitrejše prilagajanje občinskih prostorskih načrtov z omogočanjem večje dostopnosti do komunalno opremljenih zemljišč.

Morda vam bo všeč tudi