Nepovratna sredstva in krediti: Reševanje Slovenije po poplavah

Slovenija se trudi pridobiti pomoč iz različnih virov, vključno z nepovratnimi sredstvi iz solidarnostnega sklada EU, ki so vezana na natančen popis škode in projektov, ter krediti iz sklada za okrevanje po pandemiji. Poleg tega se država trudi preusmeriti že načrtovana proračunska sredstva zaradi okoljske katastrofe.

Ključni izziv bo priprava projektov, ocen in poročil za pridobitev sredstev ter učinkovita izvedba projektov, kar pa predstavlja izziv za slovenski birokratski aparat.

Nepovratna pomoč iz Solidarnostnega sklada:

 • Slovenija je vključila psihološki učinek poplav za pridobivanje pomoči od Evropske komisije.
 • Možnost do 100 milijonov evrov nepovratne pomoči iz Solidarnostnega sklada za leto 2023.
 • Do 27. oktobra mora Slovenija predstaviti natančen popis škode in projektov v Bruslju.
 • Pravočasen in kakovosten popis škode bo omogočil pridobitev predplačila za obnovo.

Nepovratna sredstva iz Solidarnostnega sklada za prihodnje leto:

 • Možnost do 300 milijonov evrov nepovratne pomoči za leto 2024, vir sredstev ni povsem jasen.
 • Potrebna dobra poročila in ocene za pridobitev teh sredstev.

Krediti iz sklada za okrevanje po pandemiji:

 • Slovenija lahko dobi do 2,7 milijarde evrov neporabljenih kreditov.
 • Pogoji za kreditiranje v skladu so ugodni.
 • Spremenjeni pogoji kreditiranja zaradi aktualnih mednarodnih dogodkov.

Sredstva iz proračunskega obdobja 2014-2020:

 • Slovenija je že porabila večino sredstev iz tega obdobja, vendar so poplave vplivale na izvedbo številnih projektov.
 • Omogočena preusmeritev že določenih sredstev za nove, nujne projekte zaradi poplav.
 • Novi časovni okviri za porabo sredstev so določeni, poročila morajo biti pripravljena do konca avgusta.

Reprogramiranje proračunskih sredstev do leta 2027:

 • Slovenija ima pravico nadomestiti že zakoličene projekte s novimi zaradi spremenjenih prioritet zaradi poplav.
 • Pogodba z Evropsko komisijo omogoča prilagoditev načrtov glede na okoliščine.

Morda vam bo všeč tudi