Lego v vse šole – kako kocka spodbuja kreativnost in razvoj otroka

Le kdo jih ni imel? Morda zgolj majhen paketek, osnovno obliko, ali kakšno posnemovalno različico. Že 66 let otroci po vsem svetu sestavljajo, gradijo in kombinirajo bloke kultnih Lego kock. Oblike in konstrukcije postajajo vse bolj kompleksne, v zahtevnih različicah sedaj nastopajo tudi roboti in avtomatizacija. Lego praznuje rojstni dan, svojo priljubljenost pa le še krepi – zaradi svojih neskončnih možnosti za spodbujanje ustvarjalnosti in razvoja otroka.

Izobraževanje za različne življenjske spretnosti

Po osnovnem poklicu sem profesorica, zato dobro vem, da je priprava mladih na življenje veliko več kot le ponavljanje faktografskih podatkov. Opozarjam na pomembnost kreativnih metod izobraževanja, ki spodbujajo razvoj kompetenc pri otrocih. Moje pedagoško ozadje me uči, da je izobraževanje več kot zgolj prenašanje informacij. S pristopom, ki ga promovira metoda Montessori, otroci razvijajo neodvisnost, samostojnost in pozitivno vlogo v družbi. S tem namenom spodbujam starše, naj razmišljajo o raznolikosti pristopov, ki spodbujajo celosten razvoj njihovih otrok.

Sem velika zagovornica uvajanja več temeljnih veščin v izobraževanje. Najboljši izobraževalni sistemi po svetu temeljijo na kakovosti in na dostopnosti ter uvajajo inovativne metode poučevanja – izkustveno učenje, projektno učenje in uporabo tehnologije.Prepričana sem, da je današnji čas prelomen glede uvajanja novih tehnologij, ki jih moramo izkoristiti tudi za napredek v izobraževanju in zaposlovanju.

Povezovanje znanja in kompetenc z zaposlitvijo

V svojem delu pri institucijah evropske unije sem sodelovala tudi pri izbiri novih uradnikov in praktikantov za evropsko upravo, kjer smo preverjali zlasti ključne spretnosti pri kandidatih – sposobnost kritičnega presojanja, analize, komunikacije, timskega dela in razvrščanja prioritet. Med službovanjem na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve sem se ukvarjala z integracijo znanja v prakso v času zaposlitve. Enako velja za otroško izobraževanje. Otroci se lahko učijo matematike, znanosti, umetnosti in drugih predmetov skozi praktične dejavnosti, ki spodbujajo kritično razmišljanje in reševanje problemov.

Učenje skozi izkušnje, praktično delo in ustvarjalnost

Kreativnost in inovativnost sta ključni za uspeh v odraslem življenju. Izkustveno učenje, podobno kot pri Montessori metodi, poudarja učenje skozi izkušnje. Otroci se ne le učijo, kako reševati probleme, temveč tudi, kako preizkušati nove ideje in razvijati lastne ustvarjalne koncepte.

Pričakujemo, da bodo naši otroci razvijali znanje in ne le ponavljali dejstva. Z igračami, ki spodbujajo eksperimentiranje in raziskovanje, razvijajo radovednost in znanstveno razmišljanje, kar je ključno za njihov razvoj. Namesto suhoparnega štetja, razvijajo matematične spretnosti skozi igro. Sodelovanje pri igri s številkami, oblikami in vzorci krepi njihove matematične kompetence.

Raznolikost umetniških izrazov spodbuja kreativnost in izražanje. Otroci se lahko izrazijo skozi risanje, slikanje, glasbo ali gledališče, razvijajoč tako umetniške kot tudi čustvene kompetence.

V času, ko je za nami prvih nekaj tednov novega šolskega leta, so skorajda spet pred nami zimske počitnice. Morda lahko starši premislek namenimo tudi temu, kako med igro omogočiti otrokom, da kar najbolj okrepijo svoje talente ter razvijejo spretnosti, ki jim koristijo tudi pri formalnem izobraževanju.

šola #zimskepočitnice #šolskepočitnice #sola #zimskepocitnice2024 #solskepocitnice #lego #igra #otroci #starsi #montessori

Morda vam bo všeč tudi