EU sredstva za družine: Vlaganje v prihodnost in lajšanje vsakodnevnega življenja

Ustvarjanje boljšega okolja za naše družine je moja prioriteta, pa ne le, ker sem tudi sama mama. Družine so temelj našega družbenega tkiva, zato je ključno, da jih podpremo in jim olajšamo vsakodnevno življenje. Svoje znanje in izkušnje usmerjam v to, da bomo v prihodnjem mandatu evropska sredstva v Sloveniji usmerili v boljšo kakovost življenja družin ter vlaganja v njihov razvoj.

Srednji sloj je stisnjen med davčne obremenitve in inflacijo

Ena izmed glavnih težav, s katerimi se srečuje srednji sloj, je vedno večje finančno breme. Zaradi visoke obdavčitve in inlfacije jim dohodki pogosto ne zadoščajo za kritje vseh potreb, še posebej ko gre za izobraževanje in razvoj otrok. Prav tu lahko evropska sredstva igrajo ključno vlogo. Zanje se zavzemamo z namenom spodbujanja razvoja znanj in spretnosti tako pri otrocih kot tudi pri ostalih članih družine.

Vlaganja v znanja in spretnosti otrok in zaposlenih

Mnogi starši se znajdejo v situaciji, ko si ne morejo privoščiti dodatnih aktivnosti za svoje otroke, kot so tečaji, športne dejavnosti ali glasbene šole. To ni le težava posameznih družin, temveč je to tudi širši družbeni problem, ki ga moramo rešiti. Evropska sredstva lahko usmerimo v podporo takšnim dejavnostim, ki ne le bogatijo otrokovo življenje, temveč tudi prispevajo k družinskemu proračunu.

Poleg spodbujanja prostočasnih dejavnosti za otroke, se zavzemamo tudi za izboljšanje znanj in kompetenc odraslih članov družine. S stalnimi spremembami na trgu dela je ključno, da smo pripravljeni in prilagodljivi na nove izzive. Evropska sredstva lahko usmerimo v izobraževanja in usposabljanja, ki bodo družinam omogočila pridobivanje novih veščin, ki so potrebne za uspešno vključitev na trg dela.

Pomoč v gospodinjstvu za lažje združevanje služb in prostega časa

Eden izmed načinov, kako lahko evropska sredstva olajšajo družinam vsakdanje življenje, je preko vavčerjev za pomoč v gospodinjstvu. Ta ukrep omogoča družinam, da si lažje organizirajo poklicno in družinsko življenje, saj lahko zunanje storitve olajšajo gospodinjska opravila.

Naše zaveze za prihodnost družin ne temeljijo le na besedah, temveč na konkretnih dejanjih.

Zavzemamo se za učinkovito uporabo evropskih sredstev, ki bodo neposredno koristila našim družinam. S spodbujanjem izobraževanja, razvoja veščin in olajšanjem vsakdanjih obveznosti, bomo zagotovili, da bodo naše družine močnejše, bolj odporne in pripravljene na prihodnost.

Na volitvah 9. junija bomo odločali tudi o prihodnosti v naših denarnicah. Odločimo se za znanje naših otrok, kompetence naših zaposlenih in več prostega časa. Skupaj lahko ustvarimo boljšo prihodnost za naše družine in za Evropo kot celoto.

Ali že poznaš moj novičnik? Prijavi se tukaj.

#družina, #starši, #otroci, #evropskasredstva, #evropskaunija, #evropskevolitve2024, #inflacija, #plače, #službe

https://www.youtube.com/shorts/hikAK6f00LA?feature=share

Morda vam bo všeč tudi