Podpirajo me

Dr. Tomaž Rožen,

župan Občine Ravne na Koroškem, član Evropskega odbora regij

Z Mojco odlično sodelujemo pri številnih projektih občine, saj ima bogato znanje s področja evropskih sredstev. Njena neformalna pomoč pri pridobivanju financiranja za prepotrebni center starejših KoRa na Gradu Javornik je ključnega pomena. Podpira tudi vse večje investicije v občini ter kot predsednica komisije za razvoj turizma pomaga pri razvoju te pomembne panoge. Cenim njena prizadevanja ter se veselim nadaljnjega sodelovanja!

Dr. Matic Tasič,

župan Občine Prevalje in član delovne skupine za izgradnjo 3. razvojne osi

Mojco poznam že od otroških let in njena bistvena lastnost je ljubezen do domače grude. Ta jo je najprej peljala v svet, nato pa pripeljala nazaj na Koroško. V tujini pridobljeno znanje sedaj s pridom uporablja ter se zavzema za razvoj regije. Najine poti se največkrat križajo na projektu izgradnje hitre ceste na Koroško. Njena prizadevanja in neformalni stiki s pristojnim ministrom za infrastrukturo Vrtovcem so pripomogli k boljši komunikaciji med lokalno in državno ravnjo ter hitremu poteku del. Podpiram njeno kandidaturo, saj ima potrebno znanje in izkušnje za zastopanje Mežiške doline!

Janez Cigler Kralj,

minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mojco na videz poznam z ravenske Gimnazije, kjer sva bila skoraj vrstnika. V zadnjih letih sva tudi sodelavca, zaupal sem ji odgovoren položaj vodje kabineta. Njena sposobnost vodenja in empatije, obenem pa celosten pogled na vsebino in strateško komuniciranje so bistveno pripomogli k dobrim rezultatom v tem mandatu, ko smo za varstvo starejših in ranljivih namenili največ sredstev doslej! Tudi CUDV Črna bo lahko posodobil svoje prostore, kupil stanovanjske enote za uporabnike po vsej Koroški in s tem napravil velik razvojni korak. Na Ravnah bo za naše babice in dedke v Javorniškem gradu zgrajen sodoben dnevni center in začasne namestitve, ob njem pa dom starejših po najvišjih standardih. Mojca zna najti poti za razvoj Koroške v dobro Korošcev. Rezultati so jasni. Takšno sodelavko si preprosto želiš v ekipi, če želiš delati premike! Prepričan sem, da bo z njo v poslanskih klopeh Mežiška dolina dobila krila razvoja in se pomladila.

Matej Tonin,

minister za obrambo

Mojca je predana, strokovna in izkušena sodelavka. Njeno znanje s področja sociale, družine in zaposlovanja je izjemno bogato. S srcem in dušo je zapisana lokalni skupnosti ter vedno in povsod brani koroške interese. Njena prisotnost v poslanskih klopeh bo dobrodošla obogatitev našega regijskega in vsebinskega razpona. Odlična izbira!