Video poudarki (zdravje, plače, pokojnine, šola,…)

Zdravje in zdravstvo

Zdravje je ključno za kakovostno življenje, vendar so visoke cene v zdravstvu in vpliv inflacije izziv, ki zahteva pozornost. Pogosto se postavlja vprašanje, ali si lahko vsi pacienti privoščijo potrebne zdravstvene preglede in storitve brez finančnih obremenitev. Zavedanje o vlogi politike je ključno za ustvarjanje boljšega sistema, ki bo dostopen in cenovno ugoden za vse.

Visoke cene, inflacija, draginja

Ena izmed glavnih težav, s katerimi se srečuje srednji sloj, je vedno večje finančno breme. Inflacija v Sloveniji je bila konec leta 2023 že blizu desetih odstotkov, najbolj pa so se zvišale cene hrane, izpbraževalnih in zdravstvenih storitev. Dohodki pogosto ne zadoščajo za kritje vseh potreb, še posebej ko gre za izobraževanje in razvoj otrok in zaposlenih. Prav tu lahko evropska sredstva igrajo ključno vlogo.

Za višje plače in boljše službe vlagajmo v znanja in spretnosti

Pokojnine in dostojno staranje

Noben otrok ne bi smel odraščati v revščini