Zdrav življenjski slog

V regiji je kritično pomanjkanje zdravnikov na primarni ravni.

Na enega zdravnika splošne oz. družinske medicine je bilo v letu 2016 povprečno 3.737 prebivalcev, kar je 1.667 več od slovenskega povprečja.

Primanjkuje tudi pediatrov specialistov.

Zagotavljanja ustrezne ravni zdravstvenega varstva zlasti na področjih, kjer najbolj zaostajamo, je nujno za povečanje dostopnosti tako preventivnih kot kurativnih storitev.

Potrebno je omogočati tudi storitve povezane s krepitvijo zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Zavzemam se za kadrovsko okrepitev slovenskega zdravstva:

nujno je postopno povečevanje števila vpisnih mest na medicinske in zdravstvene fakultete.

Še zlasti na Koroškem je ključna promocija specializacije »družinska medicina«, ki je temelj zdravstvene oskrbe ljudi, da se čim več zdravnikov odloči zanjo.

Boljše vrednotenje poklica zdravnika družinske medicine in uvedba dodatnih nagrad oz. spodbud za zdravnike, ki se odločijo za delo v odročnih krajih (npr. rešitev stanovanjskega problema).

Poleg tega je treba na delo v Slovenijo privabiti zdravnike iz nam bližnjih kulturnih okolij, kjer znanje jezika ni prehuda ovira ter slovenske zdravnike, ki delajo v tujini, z dobrimi pogoji privabiti nazaj v Slovenijo.

KLJUČNI POUDARKI:

  • pomen zdravega življenja,
  • pomanjkanje zdravnikov

Morda vam bo všeč tudi