Obliž na rano: evropske rešitve za slovensko zdravstvo

Kot kandidatka za evropske volitve sem odločena, da se osredotočim na vprašanja, ki resnično vplivajo na naše življenje. Z znanjem, izkušnjami in rezultati lahko ustvarimo pogoje za evropske rešitve na slovenski ravni. Med najbolj perečimi temami, ki jih moramo nasloviti, so čakalne dobe in korupcija v zdravstvenem sistemu ter duševno zdravje naše družbe.

Z manj birokracije do več zdravja

Zdravje ni le pravica, ampak temeljno človeško dostojanstvo.

Naša naloga je, da zagotovimo, da vsak državljan Slovenije dobi kakovostno zdravstveno oskrbo, ko jo potrebuje. To pomeni končanje čakalnih vrst, odpravljanje birokracije in ustvarjanje sistema, ki deluje za vsakogar, ne glede na socialno ali ekonomsko stanje.

Na evropski ravni obstajajo rešitve za kompleksne probleme, ki pestijo slovensko zdravstvo. Ena od možnih poti naprej je nenehno izboljševanje transparentnosti in odgovornosti preko skupnih čezmejnih javnih naročil. To vključuje uvedbo strogih protikorupcijskih politik in mehanizmov nadzora ter spodbujanje odprtosti in preglednosti v vodenju zdravstvenih ustanov.

Čezmejna odprava korupcije prek čezmejnega naročanja

Prvi korak k temu cilju je boj proti korupciji v zdravstvu. Korupcija je rakava tvorba, ki ogroža temelje našega zdravstvenega sistema. Vpliva na vse vidike zdravstvenega sistema, od zaposlovanja in napredovanja zdravstvenih delavcev do upravljanja virov in zagotavljanja storitev. Posledično lahko korupcija v zdravstvu povzroči neenakost pri dostopu do zdravstvene oskrbe ter zmanjša zaupanje javnosti v sistem. Zato se zavzemam za uvedbo čezmejnih javnih naročil, strogih protikorupcijskih politik in nadzornih mehanizmov, ki bodo preprečili zlorabo moči in sredstev v zdravstvenem sektorju. Samo s popolno preglednostjo in odgovornostjo lahko ponovno vzpostavimo zaupanje v naš zdravstveni sistem.

Duševno zdravje je temelj zdrave družbe

Duševne težave so enako pomembne kot telesne bolezni in zahtevajo enako pozornost. Zato se zavzemam za evropske projekte, usmerjene v povečanje dostopa do psihoterapevtskih in psihiatričnih storitev, za sprejetje ukrepov za odpravo stigme okoli duševnih bolezni ter za spodbujanje ozaveščenosti in izobraževanja na tem področju.

Ključnega pomena tudi so naložbe v infrastrukturo in osebje za duševno zdravje. To vključuje povečanje števila psihoterapevtov, psihiatrov in drugih strokovnjakov za duševno zdravje, pa tudi izboljšanje dostopa do njihovih storitev prek inovativnih pristopov, kot so telemedicina.

Za dostopno zdravstveno oskrbo prek državnih meja

Poleg boja proti korupciji in krepitve duševnega zdravja se moramo tudi osredotočiti na čezmejno sodelovanje za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev. Čezmejno koriščenje zdravstvenih storitev lahko igra ključno vlogo pri zmanjšanju čakalnih dob in zagotavljanju hitrejše oskrbe za tiste, ki jo potrebujejo. Z vzpostavitvijo učinkovitih mehanizmov za čezmejno sodelovanje lahko dosežemo pomembne korake naprej v našem boju za boljše zdravje in dobrobit vseh državljanov Slovenije.

#zdravje, #zdravstvo, #zdravnik, #čakalnedobe, #čakalnevrste, #korupcija, #javnonaročanje, #zdravstvenestoritve, #evropskaunija, #evropskevolitve, #euelections, #epelections2024 #mednarodnidanzdravja

Morda vam bo všeč tudi