5 nasvetov – Kako do EU sredstev

Z dobrim sodelovanjem do evropskih sredstev za dolgotrajne težave

Ko sem se pred dobrima dvema letoma začela spet bolj redno vračati v domovino iz neuradne evropske prestolnice Bruslja, kjer sem službovala skoraj 15 let, sem imela vizijo: pritegniti več evropskih sredstev na slovensko podeželje.

Ob mojih pojavljanjih v javnosti, zlasti na javnih soočenjih, pa tudi ob različnih poslovnih in zasebnih priložnostih, me večkrat sprašujejo, kako lahko povečamo uspešnost črpanja evropskih sredstev, zlasti za regije. Moj odgovor je vedno enak: z dobrim načrtovanjem, povezovanjem, znanjem in odličnim komuniciranjem.

5 korakov, kako zagotoviti več evropskega denarja za razvoj regij

Pripravljenost na sodelovanje

Nekoč sem sodelovala na seminarju o podjetništvu, kjer so nam svetovali, naj se ne bojimo »tatov idej«. Ideja je sicer začetek, treba pa jo je dodelati, razviti, izpopolniti in predvsem realizirati. V svoji dolgoletni mednarodni karieri sem se naučila, da je vsota vseh delov vedno več kot le njihov seštevek. Zato ne varujte ljubosumno svojih idej, temveč jih obelodanite in plemenitite v sodelovanju z drugimi. Oblikovala se bodo zavezništva, interesne skupine, kamor vsak sodelujoči prinese svoje znanje in izkušnje. Ideja postane projekt, ta dobi širšo podporo, tako odločevalcev kot javnosti. Le kdo si želi projekta, ki ne uživa podpore skupnosti? Brez podpore javnosti, ki bo končni uporabnik rezultatov, nikakor ne gre.

Reševanje resničnih potreb

Da bi projekt dobil široko podporo že v zasnovi ter izkazoval trajnost uporabe rezultatov, mora odgovarjati na resnične potrebe. Lokalna okolja so tiste sredine, kjer se težave rešujejo najbližje ljudem. Pogosto pa jim zmanjka sredstev. A da bi lahko resnično premaknili zatečena stanja korak ali dva naprej, je treba jasno vedeti, kje težave so. Zato je treba spremljati razmere na terenu, prisluhniti lokalni populaciji in deležnikom na terenu.

  1. Odlična obveščenost na različnih ravneh uprave

    Evropski skladi so zasnovani tako, da rešujejo težave vzdolž širokih prioritetnih področij, pri določanju katerih vnaprej sodelujejo tudi države članice. Država torej vnaprej lahko do neke mere usmerja, kam bi želela vlagati v prihodnjih sedmih do desetih letih v okviru večletnega finančnega okvira. Seveda je tukaj ključno sodelovanje na različnih ravneh uprave, tako evropske, državne kot lokalne. Posvetovanja, izmenjava informacij, redni stiki tako med predstavniki politične oblasti kot uradniki na različnih vpletenih institucijah, so ne le zaželeni, temveč nujni. Obveščenost se krepi tudi prek specializiranih projektnih pisarn, ki lahko delujejo tako na ravni občin ali regij kot izven uprave in pomagajo pripravljati projekte. Ne gre zanemariti vloge regionalnih razvojnih agencij.

Dobra priprava projekta ob upoštevanju razpisnih pogojev

Kakor sama ideja še ne pomeni projekta, tako tudi projekt še ne pomeni pridobljenih sredstev. Ravno projektna prijava je tista, ki mora ustrezno predstavljati vse zgoraj navedene točke, od naslavljanja realnih potreb, skladnosti s prioritetami financiranja in izpolnjevanjem razpisnih pogojev. Za pripravo projekta na evropski ravni so potrebni znanje, izkušnje in določena mera kreativnosti. Poleg znanja projektnega managementa je treba dobro poznati prioritete evropskih skladov, načine dodeljevanja in ocenjevanja ter imeti dobre odnose z vsemi deležniki. Specializirane službe ali podjetja, ki pomagajo pripravljati projekte lokalnim skupnostim, predstavljajo določen strošek, ki pa se ob pridobljenih sredstvih večkratno povrne.

Učinkovita komunikacija med vsemi vpletenimi

Ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega je treba izpostaviti tudi komunikacijo v najširšem smislu. Obveščenost in medsebojni stiki med različnimi deležniki na vseh nivojih, vključno z vertikalno linijo v obeh smereh, lahko bistveno izboljšajo uspešnost pri pridobivanju evropskih sredstev. Povzeto na kratko: ozaveščenost o realnih potrebah in zavedanje o možnostih, ki za njihovo naslavljanje obstajajo, lahko ob dobrem sodelovanju vseh vpletenih in ob učinkoviti, podkovani in ambiciozno zastavljeni pripravi projekta pritegneta več EU financiranja v regije.

Morda vam bo všeč tudi