Izseljevanje mladih s Koroške moramo zaustaviti

/VIDEO/ Da mladi odhajajo iz regije, je splet več dejavnikov od pomanjkanja ustreznih delovnih mest, negotovih zaposlitev, težavnosti reševanja stanovanjskega problema in slabše kakovosti življenja. Koroško gospodarstvo se sooča z vedno večjim pomanjkanjem specifičnih kadrov in izseljevanjem mladih.

Kako spodbuditi delodajalce k štipendiranju?

Regijska štipendijska shema Koroška omogoča delodajalcem subvencioniranje štipendij za iskane poklice. Do sedaj je bilo vključenih 773 štipendistov, povpraševanje pa je večje od razpoložljivih sredstev.

Z davčnimi olajšavami je treba spodbujati štipendiranje podjetij. Predlagam, da se podjetjem v tekočem poslovnem letu za izplačane kadrovske štipendije v preteklem poslovnem letu priznajo dodatne olajšave pri plačilu prispevkov delodajalcev, in sicer v višini 100 % izplačanih štipendij. Investicija v mlade kadre je naložba v prihodnost.

Kaj se bo zgodilo, če izseljevanja mladih ne ustavimo?

Koroška je kot obmejna regija razvojno še posebej izpostavljena, kar se kaže tako v upadanju števila prebivalcev kot hitrejšem staranju prebivalstva od slovenskega povprečja. Zmanjševanje in staranje prebivalstva ter odseljevanje mladih negativno vplivajo na razvojno vitalnost regije, tako gospodarsko kot socialno.

Kako lahko mlade zadržimo v regiji?

Ključni izziv v prihodnjih letih bo tako ustvariti pogoje, ki bodo bolj privlačni za delo in življenje mladih (izobraženih) v regiji in še več, da se bodo odločali v regijo tudi priseliti iz drugih okolij. Treba je olajšati gradnjo in nakup zemljišč in stanovanj, poskrbeti za najemna stanovanja, službe in tudi izboljšati povezave javnega potniškega prometa do večjih urbanih središč.

Morda vam bo všeč tudi