Kaj pomeni predsedovati EU?

Za Slovenijo je prihodnost znotraj EU ključna, saj smo ena manjših držav z nižjim številom prebivalcem, prek enotnega evropskega trga pa enakovredno dostopamo do 446 milijonov ljudi.V času drugega slovenskega predsedovanja evropski povezavi se je lahko naša država predvsem pokazala kot dobra gostiteljica in organizatorica ter partnerica, na katero se lahko oprejo tako države članice kot institucije. Vsebinsko mora vsaka predsedujoča država slediti časovnemu razporedu delovnega programa Komisije, ki pa ga lahko do določene mere tudi prilagaja. Največ manevrskega prostora imajo države pri določanju svojih programskih poudarkov, tako imenovanih prioritet.

Zakaj predsedovanje?

Vrstni red predsedovanja držav je določen leta vnaprej in ga potrdi Svet EU. Zaradi večje skladnosti programov posamičnih predsedstev se po tri predsedujoče države vsakokrat povezujejo v eno-in-polletne trojke. Te tri države nato dejansko v tesnem sodelovanju in povezanosti izvajajo program. Slovenija je tretja v trojki z Nemčijo in Portugalsko, sledila pa bo Francija.

Zdajšnja Unija sedemindvajsetih držav članic ima pristojnosti na zelo različnih področjih, od kmetijstva do raziskav, od zdravstva do konkurence in zunanje pomoči. Delo na vseh teh področjih teče do določene mere rutinsko in skladno s petletnim delovnim programov vsakokratne Evropske komisije, ki se opira na politične prioritete le-te in na redno tekoče zakonodajno delo (denimo pretek ali pregled določenih pravnih aktov iz preteklosti, kakor je določeno v njih).

Vendar pa Komisija zakonodajo in ostale dokumente EU pripravlja, medtem ko jo sprejmeta Svet in Evropski parlament. Pri tem pa postane vloga predsedstva Svetu bolj vidna. Sprejemanje določenega pravnega akta s področja, denimo okolja ali varstva podatkov, kar lahko spremljamo v tem času, je namreč zahtevna in odgovorna kompleksna operacija. Ki potrebuje usmerjanje, prilagajanje in prizadevanja za kompromis, kar lahko zagotovi predsedujoča država članica. Njena vloga je formalno določena tudi v Pogodbi, ki ureja delovanje EU. Lizbonska pogodba je leta 2009 sicer zmanjšala pomen predsedovanja, tako da je Evropski svet uradno ločila od Sveta Evropske unije. Hkrati je ločila konfiguracijo Sveta za zunanje zadeve od konfiguracije za splošne zadeve in ustvarila položaj visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Kaj pridobi država, ki predseduje?

Država lahko pridobi veliko ali pa zgolj rutinsko »odkljuka« svoje predsedovanje. Pri koristih, ki jih lahko ima od predsedovanja izstopajo:
povečanje prepoznavnosti države v smislu turistične ali gastronomske destinacije: med predsedovanjem država organizira več formalnih in neformalnih dogodkov na najvišjih ravneh, ki jih obiščejo gostje iz celotne EU in širše. To je odlična priložnost za promocijo turističnih znamenitosti, kulture, gastronomije in narave. Prav tako je to možnost za promocijo gospodarstva in navezovanja stikov z investitorji. Slovenija levji delež dogodkov organizira na Brdu pri Kranju.

Zaupanje partneric se pridobi z dobro organizacijo dela na evropski ravni. Vsaka država ima priložnost intenzivno sodelovati z EU institucijami in se usklajevati glede pomembnih (ne)zakonodajnih dosjejev, ki se med predsedovanjem nadaljujejo ali zaključujejo.

Zlasti cenjeno je iskanje kompromisov in posredovanje med državami članicami v Svetu EU, saj je najti rešitev, ki ustreza 27 pogosto prava umetnost.

Poudarki pri vsebini

Vsebinski poudarki so tista češnjica na torti predsedovanja, po kateri se vsako predsedstvo razlikuje od ostalih. Pomembno je izbrati poudarke, ki državi najbolj koristijo, bodisi zaradi tega, ker bo sama lahko uporabila rezultate v svoj prid ali ker bi rada najboljše prakse delila z drugimi državami. Slovenija je med drugim poudarek namenila širitvi na Zahodni Balkan ter ustvarjanju kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, kar lahko pripomore h krepitvi našega gospodarstva. Poudarki Slovenije so bili okrevanje po pandemiji in večja odpornost EU, razmislek o prihodnosti Evrope, krepitev pravne države in evropskih vrednot ter varnost in stabilnost v evropski soseščini.

Predsedovanje je torej odlična priložnost za samopromocijo države z različnih vidikov. Ravno zato je v korist celotne družbe in lahko v primeru skupnega konsenza odmeva še leta pozneje ter pripomore k blaginji.


Morda vam bo všeč tudi