Kako lahko starejše polno vključimo v družbo?

Starejših je vedno več in vse bolj vključeni morajo biti v družbo, saj sodobni načini njihove obravnave pomenijo vse daljše samostojno bivanje. Veliki, anonimni domovi zanje so preteklost. Ustvariti moramo okolje, kjer bodo starejši čim dlje del vseh družbenih dejavnosti. Del tega zagotavljajo medgeneracijski pristopi in središča, kamor se lahko vključujejo. Treba pa je tudi zmanjšati stigmatizacijo, povečati možnosti sodelovanja med generacijami ter spodbuditi izmenjavo izkušenj.

Tudi na Koroškem vse več starejših, slabši dostop do pomoči na domu

Prebivalstvo Slovenije je glede na svetovno povprečje relativno staro. Mladi (0–14 let) predstavljajo v Sloveniji 15 % prebivalstva, v svetu pa 25 %. Starejši (65+ let) pa so pri nas 21 % prebivalstva, v svetu pa 10 %.
Po demografski oceni Koroška regija spada med tiste regije, kjer se bo število prebivalcev najbolj zmanjšalo. Ocenjeno je bilo, da se bo ob sedanjem trendu število prebivalcev na Koroškem do leta 2038 zmanjšalo na dobrih 60.000. Regija zaostaja na področju zagotavljanja pomoči na domu. Nacionalni cilj je doseči 3,5 % populacije stare 65 let in več, v regiji dosegamo 0,9 % delež, v državi pa 1,7 % delež ciljne populacije (december 2017).

Starejši so ključen in vitalen del družbe

Številni starejši so še izjemno vitalni in aktivni, zato jim je treba omogočiti čim daljše samostojno življenje s prilagojenimi storitvami in ustanovami. Obenem je treba zagotoviti, da tisti, ki potrebujejo več nege in skrbi, do tega dostopajo hitro in enostavno. Predvsem pa je važno, da ohranimo dostojanstvo vseh, ne glede na družbeni status. Odnos do starejših je ogledalo družbe.
Treba je tudi še krepiti dnevne centre in druge skupnostne oblike za starejše. Tako starejši čim dlje ostanejo aktivni ter krepijo svoje socialne, kognitivne in motorične zmožnosti. Z različnimi pristopi (oskrba na domu, dnevni centri) jim je treba pomagati pri dnevnih opravilih in tako razbremeniti svojce. Ključno je tudi več usposobljenih kadrov v dejavnosti nege in oskrbe starejših. Potrebe bodo vedno večje, zato bo vedno večja potreba po tovrstnih kadrih. Izboljšati je treba delovne pogoje, prilagoditi normative in zagotoviti ustrezno plačilo. Zavzemam se za krajša usposabljanja za področje oskrbe starejših za vse, ki želijo opraviti tovrstno prekvalifikacijo.

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša rešitve

Dokončno je treba urediti področje dolgotrajne oskrbe. Zakon o dolgotrajni oskrbi po desetletju končno sistemsko ureja dolgotrajno oskrbo. Ureditev financiranja zagovarjam s prispevkom iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, obenem pa je treba z različnimi davčnimi razbremenitvami (npr. dvig splošne dohodninske olajšave) zagotoviti, da obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo ne bo prinesel dviga davčnih bremen za državljane.

Končno zagotovljenih 5 milijonov evrov za gradnjo centra na Ravnah

Vsi Korošci dobro poznamo Grad Javornik, ki že desetletja kot ruševina kazi veduto mesta Ravne. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je za idejno zasnovo projekta obnove in gradnje centra starejših Kora namenilo 5 milijonov evrov. Tu bo po desetletjih prizadevanj in neslišanih prošenj zrasel sodoben skupnostni center z začasnimi in stalnimi novimi namestitvami. Izvajale se bodo tudi programske vsebine z medgeneracijsko noto. Za tukajšnje starejše bo resnično ustrezno poskrbljeno v skladu z vsemi mednarodnimi smernicami, tako prostorsko kot vsebinsko.

Morda vam bo všeč tudi