Okolje in samooskrba

Varovanje podnebja je zgodovinska naloga za sedanjost in prihodnost. Podnebne spremembe povzročajo ekološke, socialne in gospodarske posledice. Vsi smo odgovorni za dolgoročne učinke svojih dejanj in stališč, ki vplivajo na naše okolje in prihodnje rodove.

Spodbujam okolju prijazno proizvodnjo in zeleni razvoj z uporabo sodobnih tehnologij.

Nujno je urediti področje vseh kategorij odpadkov. Obenem se zavzemam za zmanjševanje odpadkov na izvoru, za njihovo vnovično uporabo, termično izrabo in neškodljivo odlaganje. Cilj je učinkovito krožno gospodarstvo.

Kmetijstvo nudi priložnosti na podeželju

Zavestna skrb za okolje omogoča, da se razvija raznoliko kmetovanje in ustrezno pridelana varna in kakovostna domača hrana. Samooskrba s hrano je za Koroško strateškega pomena, zato se zavzemam za boljše možnosti kmetovanja in celostni razvoj podeželja.

KLJUČNI POUDARKI

  • dosledno ločevanje odpadkov,
  • manj fosilnih goriv,
  • skrb za naravna območja,
  • varstvo gozdov,
  • pomen lokalnih produktov in tržnic

Morda vam bo všeč tudi