Štipendije in zaposlitev mladih

Koroško gospodarstvo se sooča z vedno večjim pomanjkanjem specifičnih kadrov. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje primanjkuje delavcev s poklici ali znanji s področja proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnje strojev in naprav in storitvenih dejavnosti.

Regijska štipendijska shema Koroška omogoča delodajalcem subvencioniranje štipendij za iskane poklice.

Do sedaj je bilo vključenih 773 štipendistov, 222 samo v obdobju 2016-2017, povpraševanje pa je večje od razpoložljivih sredstev.

Z davčnimi olajšavami je treba spodbujati štipendiranje podjetij

Predlagam, da se podjetjem v tekočem poslovnem letu za izplačane kadrovske štipendije v preteklem poslovnem letu priznajo dodatne olajšave pri plačilu plačilu prispevkov delodajalcev in sicer v višini 100 % izplačanih štipendij.

Investicija v mlade kadre je naložba v prihodnost

Da mladi odhajajo iz regije, je splet več dejavnikov od pomanjkanja ustreznih delovnih mest, negotovih zaposlitev, težavnosti reševanja stanovanjskega problema, slabši kakovosti življenja in dostopnosti storitev, kot jo ponujajo večja središča in pa sosednja regija.

Uvedba »uvajalnega odpustka«. Ukrep bi lahko izkoristil delodajalec tri mesece pred upokojitvijo starejšega delavca. Delodajalec bi bil oproščen plačila prispevkov za mlado osebo, ki se uvaja ob odhajajočem starejšem zaposlenem.

12-mesečne davčne počitnice ob prvi zaposlitvi oz. samozaposlitvi.

Priznavanje delovne in ne zgolj pokojninske dobe za študentsko delo.

Ponovna uvedba študentskega s. p. naj prinese nov val podjetništva med študenti.

KLJUČNI POUDARKI

  • štipendije za deficitarne poklice,
  • spodbujanje zaposlitev mladih za nedoločen čas,
  • preprečevanje prekarnosti

Morda vam bo všeč tudi