Novo šolsko leto je pred vrati in nekaj informacij je dobro vedeti

6 subvencij, ki vam olajšajo začetek novega šolskega leta

Novo šolsko leto bo čez nekaj kratkih dni spet obrnilo življenje mnogih družin na glavo. Hitro kot blisk je spet minilo dolgo, vroče poletje. Otroci novo šolsko leto pričakujejo z mešanimi občutki. Nekateri se ga veselijo, saj bodo ponovno videli prijatelje in učitelje, šola pa bo postregla z zanimivimi aktivnostmi. Za marsikaterega starša pa je začetek šolskega leta tudi vir stresa, saj je poleg hitrega ritma in številnih obveznosti sedaj treba poskrbeti tudi za številne administrativne vidike, subvencije in pravice. V času službenih in zasebnih obremenitev je to še dodaten stres. V pomoč vam je moj članek, ki si ga lahko shranite v telefon ali natisnete, da nikoli več ne boste pozabili svojih pravic.

1.Subvencija vrtca omogoča znižano plačilo vrtca glede na dohodke družine

Subvencija vrtca je doplačilo cene vrtca, ki ga zagotavlja država. Pisala sem že o tem, da je Slovenija ena izmed držav z najbolj dobro organiziranimi sistemi predšolskega varstva. Pazite pa, da ga ne boste preplačali! Zato morate ob vstopu otroka v vrtec zaprositi za znižano plačilo vrtca, kar lahko storite na Centru za socialno delo osebno ali elektronsko. Izpolnite vlogo, ki je dostopna tudi na e-Upravi.

Kaj omogoča subvencija vrtca? Glede na skupno zaslužek vaše družine bo imel vaš otrok določeno ceno varstva. Družine z najnižjimi dohodki tako ne plačajo nič, tiste z najvišjimi pa 77% cene vrtca – trenutno so to družine, kjer je dohodek na družinskega člana višji od 1.104,34 evrov. Pozor, tu govorimo o vrtcih v javni mreži, torej državnih in s koncesijo. Razliko do 100% cene vrtca krije občina.

Vrtec je brezplačen za drugega in vsakega naslednjega otroka v vrtcu istočasno.

2. Dodatek za nego in varstvo otrok je namenjen staršem otrok s posebnimi potrebami

Dodatek za nego in varstvo otrok skuša pomagati tistim staršem, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Ti otroci pogosto večja obremenitev za družinske finance in jim je treba nameniti več časa. Starši lahko vložijo vloge za nego in varstvo, pa tudi zahtevo za nadomestilo za izgubljeni dohodek, kadar morajo zaradi skrbi za otroka opustiti svojo zaposlitev. Staršem otrok s posebnimi potrebami pripadajo tudi druge pravice, za večino pa so pristojni centri za socialno delo.

3. Otroški dodatek lahko zaprosijo vsi starši, dobijo ga le nekateri

Otroški dodatek je namenjen za potrebe otroka, iz njega naj bi plačevali šolske potrebščine, oblačila in dejavnosti. Odvisen je od dohodka družine in se prizna za največ eno leto. Tako lahko denimo družina z najnižjimi dohodki za otroka pred srednjo šolo prejme od 122 evrov za prvega do 145 evrov za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če imate dohodke med od 914 in 1.104 evri prejmete za prvega otroka 21 evrov, za tretjega in naslednje 37 evrov. Družine z dohodkom nad 1 104 evri na družinskega člana do otroškega dodatka niso upravičene. Vloga se lahko poda elektronsko.

4. Skrajšani delovni čas je opcija za starše otrok do dopolnjenega tretjega leta

Skrajšani delovni čas je možnost, ki jo lahko koristijo starši otrok, trenutno do njihovega tretjega leta starosti. Kaj to pomeni za starše? Delate denimo 4 ali 6 ur dnevno in dobite tudi sorazmerno nižjo plačo. Prispevki so plačani do višine vaše povprečne plače v preteklem letu, torej vaše pokojninske in socialne blagajne niso toliko prizadete kakor je nižja vaša plača. Svojim otrokom lahko naklonite več časa. Vlogovložite na pristojnem centru za socialno delo ali elektronsko na e-Upravi.

5. Subvencija šolske prehrane pomaga pri zagotavljanju uravnotežene prehrane

Subvencija šolske prehrane pomaga družinam zagotavljati uravnotežene obroke otrok. Lahko se uveljavlja za malico in kosilo, tako v osnovni kot srednji šoli. Glede na dohodek na družinskega člana lahko pridobite od 40 do 100- odstotno subvencijo za dijake ter celotno za osnovnošolce. Ustrezno prehranjevanje je v času odraščanja zelo pomembno, saj pomaga pri rasti in učnih obremenitvah v šoli.

6. Denarna socialna pomoč se izračuna glede na celotni dohodek gospodinjstva

Družine denarno socialno pomoč pridobijo, če so ogrožene njihove potrebe in bi lahko brez tega zapadle v revščino. Zanjo zaprosite na centru za socialno delo in je predvsem začasna. Lahko je tudi izredna, ob nepričakovanih dogodkih. Njena višina je odvisna od vašega zaslužka, statusa in števila otrok. Trenutno višina te pomoči za samsko osebo ali prvo odraslo osebo v družini znaša 421,89 eur.

Morda vam bo všeč tudi