Stanovanja za mlade lahko mlade družine zadržijo doma

Stanovanja za mlade so tista rešitev, ki lahko občino pomladi. Tudi pri nas se namreč povečuje delež starejših prebivalcev, ki pa vse bolj potrebujejo pomoč. Mladi, aktivni občani se lahko prek sorodstvenih vezi ali družbenih aktivnosti vključijo v skupnost. Vendar moramo zato omogočiti kakovostna stanovanja za mlade. Na Ravnah imamo nekaj možnosti za to:
– Back to the Village: naša občina je ena izmed tistih, kjer se bodo gradile manjše montažne družinske hiše za skupen strošek okoli 80 000 evrov. Ta cena je za mnoge mlade družine bolj dosegljiva od trenutnih na trgu.
– Stavba nekdanjega vrtca Marjetka se lahko preuredi v stanovanja za mlade, s čimer se stari stavbi pod spomeniškim varstvom vdihne novo življenje.
Stanovanja za mlade so ključna za medgeneracijsko solidarnost v naši občini in za to, da bodo Ravne postale še bolj družinam prijazno mesto.

Oddaja stanovanj naj ne bo trajna rešitev, spodbuja naj se prodaja stanovanj

V sedanjih razmerah je tudi oddaja oziroma najem stanovanj ena od rešitev za mlade družine. Vendar morajo biti aktivnosti občine usmerjene v spodbujanje gradnje oziroma prodaje stanovanj. Statistike sicer kažejo, da je na bilo na Ravnah leta 2021 412 stanovanj na 1000 prebivalcev, povprečno število na stanovanje je 2,7 oseb. Leta 2015 je bilo pri nas 398 stanovanj na 1000 prebivalcev, povprečno pa je v stanovanju živelo 2,8 oseb. Gradnja in prodaja stanovanj se mora nadaljevati.

Predpogoj so službe na Koroškem

Da si mladi lahko privoščijo stanovanje za najem ali nakup, morajo imeti službe na Koroškem. To velja tudi za vse druge prebivalce. Trenutno veliko Korošcev dela čez mejo, kar zboljšuje stopnjo zaposlenosti v naši regiji. Na srednji rok pa si moramo prizadevati za kakovostne in dobro plačane službe na Koroškem. Priložnosti so poleg kovinsko-predelovalne industrije, ki zaposluje okoli tri četrtine vseh zaposlenih, tudi v turizmu in gostinstvu in digitalni tehnologiji ter povezanih panogah.

Življenje in delo na Koroškem so sanje mnogih, pomemben je dostopen vrtec

Delo na Koroškem je torej tisto, ki bo v regiji zadržalo več ljudi. Službe omogočajo boljšo finančno preskrbljenost za nakup stanovanja. Mlade družine morajo imeti pomoč pri nakupu v obliki subvencij. Občina mora poskrbeti tudi za ustrezno dostopnost vrtca in varstva za otroke, lahko tudi popoldne.
Prepoznati moramo, s katerimi povezanimi ukrepi lahko spodbujamo delo in življenje mladih ter aktivnih občanov na Ravnah. Seveda moramo poskrbeti tudi za starejše, socialno šibke in ostale ranljive skupine. Samo tako bomo lahko občino ohranili vitalno in živahno tudi za prihodnje generacije.

*avtor fotografije: ravne.si

Morda vam bo všeč tudi