Ženske na podeželju: nosilke tradicije sprememb

Ženske na podeželju so že od nekdaj srce in duša življenja – mame, obdelovalke zemlje in učiteljice za naslednje generacije.

“Ženske so vsestranske in ključne za uspeh podeželske skupnosti, ” je zapisala političarka in pisateljica Eleanor Roosevelt.

Kot podeželja v Sloveniji nikoli ne razumem zgolj kmetijskih površin, ampak širša neurbanizirana področja od predmestij, zaselkov do samotnih posameznih hiš. Vse te skupnosti so tesno povezane s kmetijstvom, ki je v Sloveniji tradicionalno več kot le način preživljanja. Je trdno zakoreninjen temelj naše kulture in zgodovine.

Kulturne tradicije: varovanje dediščine v ženskih rokah


Do druge svetovne vojne je bila za marsikatero slovensko družino obdelava zemlje vir preživetja, bodisi kot kmetje bodisi kot obdelovalci. Tradicija pa ni le stvar preteklosti, temveč tudi most v prihodnost. Zato je treba ohraniti in spoštovati kulturno dediščino podeželja. Kulturne tradicije so most med preteklostjo in prihodnostjo.

Kot pravi političarka Hillary Clinton: “Ohraniti preteklost pomeni oblikovati prihodnost.”

Lokalno in trajnostno pridelana hrana kot prednostna izbira

Samooskrba s hrano in lokalna preskrba sta bistveni za prehransko varnost. Ženske v mestih in na podeželju iščejo kakovostne in sveže izdelke, saj vedo, da je v lokalni pridelavi ključ do okusne in zdrave prehrane. Č eimamo nadzor nad lastno preskrbo s hrano, lažje zagotavljamo varnost in zanesljivost hrane. S spodbujanjem lokalne preskrbe s hrano se zmanjšuje potreba po uvozu in se krepi razvoj lokalnih kmetij in proizvajalcev hrane. Lokalno pridelana hrana pa ne prispeva le k boljši kakovosti prehrane, temveč tudi k ohranjanju tradicionalnih okusov in jedi, ki so pomemben del slovenske kulinarične dediščine.

Naprej samo s sodelovanjem

V okviru svojih nalog nadomestne članice Sveta za ženske na podeželju v letih 2020-2022 sem si prizadevala za čim večjo vključenost žensk s podeželja v oblikovanje politik. Da bi cenili preteklost in izkoristili prihodnost, prisluhnimo ženskam na podeželju Slovenije. Njihova vloga je neprecenljiva za našo družbo. Samo če združimo moči med mestom in podeželjem, bomo lahko postopoma ustvarili dinamično in bogato prihodnost za vse.

Morda vam bo všeč tudi