Vzgoja in duševno zdravje: odnosi, samopodoba in samozavest

Family of 3 in front of a caged gekko in a ZOO,

Skrb za zdravje se začne v družini  – Odnosi so temelj duševnega zdravja

Skrb za zdravje se ne začne v zdravstvenih ustanovah, ampak v družini. Zdravje je podlaga za uspešnost in izpolnjenost našega življenja. Vendar se ne omejuje le na fizično zdravje, temveč vključuje tudi duševno zdravje. Starši smo odgovorni, da postavimo temelje za zdrav življenjski slog. To vključuje vzgojo otrok v okolju, kjer se spodbuja zdrava prehrana, telesna dejavnost in pomembno, odnosi, ki krepijo duševno zdravje. Družina je prvo okolje, kjer se gradijo odnosi. Varni in podporni odnosi so ključnega pomena za duševno zdravje. Starši in vzgojitelji moramo otroke učiti o medsebojnih odnosih, spoštovanju, empatiji ter reševanju konfliktov. Le tako bodo razvili trdne temelje za svoje duševno zdravje.

V občini Ravne podpiramo medgeneracijske vsebine, ki nudijo podporo. S tem pomagamo družinam pri reševanju težav in krepimo odnose v naši skupnosti. Med šolskimi počitnicami otrokom nudimo brezplačno kopanje, med poletjem pa varstvo za otroke do 10. leta starosti.

Izobraževanje kot nadgradnja vzgoje

Izobraževanje je ključna sestavina razvoja posameznika. Šola in vrtec nista le ustanovi za pridobivanje znanja, ampak prostor za oblikovanje karakterja, razvoj kritičnega razmišljanja in spretnosti za reševanje življenjskih izzivov. Izobraževanje je nadgradnja vzgoje, ki se začne v družini. V šoli in vrtcu mora biti poudarek na razvoju posameznikovih spretnosti. Vsak otrok ima edinstvene potenciale, ki jih je treba razvijati. Izobraževanje bi moralo spodbujati kreativnost, inovativnost ter samostojno razmišljanje. Le tako bomo ustvarili družbo, ki bo kos prihodnjim izzivom.

Zavzemam se za vnašanje vsebin v izobraževalne programe, ki spodbujajo kreativnost in inovativnost pri otrocih. To bo okrepilo izobraževalno izkušnjo naših otrok in jih pripravilo na prihodnost. Za prihodnje črpanje EU sredstev za lokalne skupnosti sem predlagala program mentorstva, kjer uspešni strokovnjaki iz lokalne skupnosti delijo svoje izkušnje z mladimi. To bo omogočilo mladim razvijati spretnosti in se bolje pripraviti na zaposlitev.

Na nas, starših in politikih, je, da podpremo te vrednote in ustvarimo okolje, kjer se lahko naši otroci razvijajo v zdrave, odgovorne in izobražene posameznike.

Morda vam bo všeč tudi