Nove tehnologije v zdravstvu: navlaka ali prednost?

Digitalizacija v zdravstvu je postala nesporno dejstvo v našem vsakdanjem življenju. Eden izmed vidikov te digitalne preobrazbe pri nas je sistem “Zvem”, ki omogoča enaročanje. To nam lahko pomembno prihrani čas, hkrati pa za mnoge, ki ga ne morejo ali ne želijo uporabljati, predstavlja nepotrebno tehnološko obremenitev. Številne druge države v Evropski uniji imajo podobne rešitve za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Digitalizacija v zdravstvu pomeni uporabo sodobnih digitalnih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti in dostopnosti zdravstvenega sistema. Aplikacija “Zvem” omogoča enostavno naročanje na zdravstvene storitve in dostop do zdravstvenih podatkov prek spleta. Hitro in z nekaj kliki do terminov za vso družino. A žal se pogosto zaplete pri podrobnostih. 

Včasih več tehnologije ustvarja dodatne korake

Ko sem želela sinčka naročiti na enega od pregledov v zdravstvenih ustanovah, se okvirno navedeni termini niso skladali z dejanskimi. Za naročanje sem morala ustanovi napisati elektronsko pošto in tako je vstop v aplikacijo zvem samo še en dodaten korak, ki me je preusmeril na elektronski naslov za naročanje. Na koncu okvirno naveden termin ni nujno tudi termin, ki ga bo otrok dobil. Digitalizacija torej tu – ne deluje. 

Kljub številnim koristim novih tehnologij se pojavljajo tudi izzivi. Nekateri posamezniki, zlasti starejši, se lahko srečujejo s težavami pri uporabi digitalnih orodij. Zato je treba v vsakem primeru še naprej zagotavljati naročanje tudi po telefonu in ohraniti osebni stik. Treba pa je zagotoviti tudi tehnično pomoč za tiste, ki se soočajo s težavami pri uporabi digitalnih orodij. Zagotoviti moramo, da so digitalni sistemi zanesljivi, varni in enostavni za uporabo ter poskrbeti za varnost zdravstvenih podatkov in preprečevanje nepooblaščenega dostopa.

Preko tehnologije do krajših čakalnih dob

In zakaj naj bi digitalizacija prinesla skrajšanje čakalnih dob? Seveda je to le pomoč pri skrajševanju, ki pa omogoča: 

  • večjo preglednost naročanja in sledljivosti čakalnim vrstam
  • manj podvajanja in s tem nepotrebnih zastojev pri naročanju z avtomatskim črtanjem dvojnih rezervacij, ki opravijo pregled. 

Vsak korak do krajših čakalnih dob je prepotreben, saj so za nekatere preglede še vedno nad dopustno mejo. Na primer, za prvi revmatološki pregled na dan 1.5. 2023 ni bilo izvajalca, ki bi zagotavljal čakalno dobo krajšo od najdaljše dopustne čakalne dobe.

10 od 25 prvih pregledov, ki so vključeni v mesečno spremljanje čakalnih dob, presega dopustne čakalne dobe na stopnji “redno”:

Revmatološki pregled ima povprečno čakalno dobo 914 dni.

Nevrološki pregled ima povprečno čakalno dobo 385 dni.

Kardiološki pregled ima povprečno čakalno dobo 320 dni.

Dermatološki pregled ima povprečno čakalno dobo 265 dni.

Urološki pregled otroka ima povprečno čakalno dobo 248 dni.

Moj cilj je, da bodo čakalne dobe krajše, da bodo družine ter vsi državljani hitreje dobili pripadajočo zdravstveno oskrbo. Tudi digitalizacija v zdravstvu ima potencial, da izboljša naš zdravstveni sistem, vendar zahteva premišljeno načrtovanje in izvajanje.

Morda vam bo všeč tudi