Družine, pokojnine in medsebojna solidarnost aktualne po vsej Evropi

Nikogar ne bomo pustili zadaj, je bil slogan kongresa ženske zveze Evropske ljudske stranke, ki je 10. in 11. novembra potekal v nizozemskem Haarlemu. Predstavnicam sestrskih strank iz dvaindvajsetih držav so uvodoma spregovorile predstavnice vodstva in gostiteljice – ženske zveze nizozemskih krščanskih demokratov. Z video nagovori sta se oglasila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von den Leyen in predsednik Evropske ljudske stranke, Markus Weber. 

Še naprej blizu ljudem

Naslovno tematiko sta poglobljeno predstavili podpredsednici Evropske ženske zveze in članici predsedstva Evropske ljudske stranke: hrvaška evropska komisarka in podpredsednica Evropske komisije, Dubravka Šuica, in poslanka Evropskega parlamenta iz Nizozemske, Ester de Lange. V ospredju je bilo zavedanje, da mora Evropska ljudska stranka ostati blizu ljudem, od koder izhaja, ter zastopati njihova stališča v najvišjih evropskih in svetovnih organih.

V luči priprav na evropske volitve je treba okrepiti zavedanje, da evropska družba temelji na univerzalnih vrednotah, ki združujejo preko meja, generacij in družbenih skupin. Te vezi temeljijo na dogovoru o socialno-tržnem gospodarstvu, ki mora ponovno pridobiti na pomenu, saj je od njega odvisna prihodnost, zlasti mladih. 

Z zbirko orodij nad demografske spremembe

Vprašanja staranja prebivalstva, dostojnih pokojnin in ustrezne skrbi za starejše so težka, a zahtevajo odgovore. V zbirki orodij, ki urejajo demografske politike in jo je predstavila podpredsednica Šuica, so instrumenti, povezani z lažjim združevanjem poklicnega in družinskega življenja, starajočo se družbo, legalnimi migracijami in dodatnim izobraževanjem. Države jih lahko uporabljajo za reševanje izzivov na trgih dela, pa tudi v zvezi z dostojnimi pokojninami, zaposlovanjem in pridobivanjem spretnosti, razvojem podeželskih območij in varstvom ter nego ranljivih skupin. Na socialnem področju je Ester de Lange poudarila potrebo po večji solidarni noti in odmiku od dojemanja dobrin, kot so stanovanja in izobraževanje, samo z vidika možnosti zaslužka. Stanovanja, službe in možnost razvoja so zlasti za mlade ključni vidiki, ki bodo vplivali tudi na njihovo izbiro na prihajajočih volitvah v Evropski parlament junija 2024.  

Pomanjkanje delavcev pesti starajoče evropske družbe

V razpravi so udeleženke predstavile razmere v svojih državah ter poudarile nekaj skupnih tematik, ki so se prepletale v zgodbah iz vse Evrope. Veliko je spraševanja o vlogi starejših v družbi ter možnostih za njihovo vključevanje ter dostojno nego, ki pa je izziv, tudi zaradi pomanjkanja kadra. Zaposlovanje je področje, kjer je med drugim viden razkorak med vzhodom in zahodom ter jugom in severom Evrope, kar je treba reševati v okviru evropske kohezijske politike in zakonitih migracij. Poudarjen je bil tudi pomen vključevanja mladih in priprave ustreznih ukrepov za reševanje njihovih težav, tudi na področju duševnega zdravja, ki je vse bolj v ospredju. Ukrepi za družine, ki spodbujajo uspešno združevanje poklicnega in družinskega življenja, ostajajo stalnica politik v večini držav.  

Dejavnosti v prihodnjih mesecih bodo usmerjene v mrežo mentorskega programa, kjer se bodo lahko izmenjavale izkušnje in znanja, ter v podporo kandidatkam na volitvah v Evropski parlament. 

Morda vam bo všeč tudi