Delati prav, ko nihče ne gleda

Sodelovala sem na okrogli mizi na temo transparentnosti v nevladnem sektorju in nasploh, kjer sem poudarila, da smo vsi zavezani standardom notranje in zuanje preglednosti. Druži nas želja, delovati v dobro ljudi in skupnosti, tudi ko nismo v središču pozornosti javnosti. Med izkušnjami z delom na različnih ravneh uprave in kot prostovoljka v nevladnem sektorju sem pridobila uvode, ki jih delim v tem članku.

Visoki standardi v javnem in nevladnem sektorju

Visoki standardi morajo veljati tako v javnem kot nevladnem sektorju. To vključuje preglednost pri upravljanju financ, sprejemanje daril ter transparentnost v vseh aspektih delovanja. Na vseh ravneh političnega delovanja je integriteta temeljni element. Ne glede na raven političnega vpliva je ključno delovati v skladu z moralnimi standardi, tudi takrat, ko ni direktnega nadzora ali pozornosti s strani javnosti.

Visoka stopnja preglednosti v EU institucijah

Svoja merila glede transparentnosti sem razvila v okviru izkušenj v EU institucijah. Konkretne elemente, kot so register lobistov, sodelovanje državljanov pri sprejemanju zakonodaje in transparentnost v porabi sredstev bi bilo treba uporabljati in o njih še bolj obveščati javnost, zlasti novinarje, da bi jih uporabljali.

Stiki s terenom in jasna merila

Pomen stikov s terenom pri oblikovanju politik in projektov je neprecenljiv. Prav tako je treba postavljati jasna in upravičena merila ter preglednost rezultatov. Tak vključujoč pristop vpliva na učinkovitost politik in projektov ter se v zaupanju državljanov.

Transparentnost je ključna za krepitev zaupanja med nevladniki, mediji, politiki in državljani. Stališča o integriteti, visokih standardih, izkušnjah iz EU institucij ter poudarkih na stikih s terenom predstavljajo temelje, na katerih lahko zgradimo bolj odprto in zaupanja vredno družbeno okolje.

Morda vam bo všeč tudi